Gebruiksvoorwaarden

De huidige gebruiksvoorwaarden bepalen de wettelijk bindende voorwaarden tussen Yourself (de "Gebruiker") en de websites, diensten en toepassingen van VancePDF

Het gebruik van onze dienstverlening

U krijgt toegang tot en gebruik van deze website zal worden beschouwd als uw aanvaarding van onze algemene voorwaarden of u bent ingeschreven op onze diensten. In het geval van onenigheid met de gehele of een deel van deze gebruiksvoorwaarden, dient u zich te onthouden van het gebruik van de dienst


Door middel van de aanvaarding van de huidige gebruiksvoorwaarden, de Gebruiker ermee akkoord om te voldoen aan de volgende regels service:

● te hebben gelezen en begrepen wat wordt hier uitgelegd. <br> ● Als u alle van de verplichtingen die hier worden vermeld hebben aangenomen. <br> ● Om de dienst uitsluitend te gebruiken voor doeleinden die wettelijk is toegestaan ​​en die niet de rechten van een inbreuk maken third-party . <br> ● Om deze website niet gebruiken voor onwettige activiteiten. Het is verboden om het even welke termijn en conditie te breken om de inhoud gewijd aan het creëren van SPAM of zouden kunnen instructies over hoe deel te nemen aan illegale activiteiten bieden niet genereren. <br> ● Als u niet bij elkaar, handvat, of persoonlijke informatie over andere gebruikers of op te slaan third-parties zonder te voldoen aan de huidige wetgeving met betrekking tot de bescherming van informatie

accounts


VancePDF accounts geven de gebruiker toegang tot de diensten en functionaliteit die we kunnen opzetten en onderhouden van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken. We kunnen verschillende soorten rekeningen voor verschillende soorten gebruikers te behouden. De verschillende soorten accounts kan de gebruiker om te werken binnen de verschillende bestandsgrootte en dossiernummer beperkingen. types Onze service gebruikers zijn als volgt:


Niet geregistreerd
Geregistreerd

VancePDF is eigenaar van het recht om geheel of gedeeltelijk stop het verstrekken van een van haar dienstverlening, wanneer zij dit passend acht en zou enige voorafgaande kennisgeving te geven aan Premium gebruikers

gebruiker Content

VancePDF niet de inhoud van bestanden te analyseren, terwijl ze verwerkt. Ook na behandeling alleen Gebruikers hebben toegang tot de bewerkte bestanden en de eigen download link te hebben. Zowel de originele en bewerkte bestanden worden automatisch van onze servers verwijderd na een bepaalde periode van 2 uur. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn eigen bestanden

VancePDF is beperkt tot bieden gebruikers toegang tot een eigen verwerkte bestanden. Deze bestanden worden alleen opgeslagen blijven op onze servers gedurende de tijd dat de download link is beschikbaar

Geen garantie

Het gebruik van de dienst is op eigen risico. Voor zover maximaal wettelijk toegestaan, wordt de dienst geleverd zonder enige garantie. VancePDF garandeert niet dat de dienst aan uw eisen voldoet; dat de aanvraag zal op een bepaald tijdstip of plaats, ononderbroken of beveiligde; dat eventuele gebreken of fouten te corrigeren; of dat de dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Alle inhoud gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de dienst is gedownload op uw eigen risico en je zult zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of mobiel apparaat of verlies van gegevens die het gevolg is van een dergelijk downloaden of uw gebruik van de service. <br> VancePDF niet garantie, bevestiging, garantie, of de verantwoordelijkheid voor een product of dienst geadverteerd of aangeboden door derden via de VancePDF dienst of een hyperlink website of dienst, en VancePDF zal een partij niet tot een transactie tussen u en de monitor third-party providers

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, in geen geval zal VancePDF of haar medewerkers zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of voorbeeldige schade, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding voor gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien van of met betrekking tot een schending van deze overeenkomst.Onder geen enkele omstandigheid zal Vancepdf verantwoordelijk zijn voor eventuele schade, verlies of verwonding die het gevolg is van hacking, knoeien of andere ongeoorloofde toegang of gebruik van de service of uw account of de daarin ingehouden informatie

Licentie van beperkt gebruik

VancePDF is de exclusieve eigenaar van alle rechten op de webtoepassing waarmee de functionaliteiten online en met name het recht op totale of gedeeltelijke reproductie, op elk middel en in welke vorm dan ook, worden aangeboden; de vertaling, aanpassing, regeling of enige andere transformatie van het programma en de reproductie van de resultaten van dergelijke handelingen; de verdeling in een van de in de wet toegelaten formulieren; het recht om te publiceren via alle soorten media: analoog en digitaal, online en offline; en het recht op het gebruik van het programma. Het gebruiksvergunning voor gebruik voor gebruikers verwijst niet naar de intellectuele eigendomsrechten van de service, de gebruikers blijven alleen geautoriseerd om servicesoftware te gebruiken. Met name is het niet toegestaan ​​om: kopieën van het programma te maken, de broncode te vertalen, deze te transformeren of distribueren deze zonder de precieze autorisatie van VancePDF. De schending van deze verplichtingen voor de gebruikers kan leiden tot, naar goeddunken van Vancepdf, de relevante claims die zijn vastgesteld door de relevante auteursrechtelijke regelgeving, de suspensie van de dienst of de beëindiging van het contract

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De inhoud van deze site, inclusief de inhoud, merken, logo's, tekeningen, teksten, afbeeldingen, databases, codes en elk ander materiaal behoren tot VancePDF of aan derden die hun gebruik hebben geautoriseerd. Op een algemene manier, hun gebruik met commerciële doeleinden, hun publieke communicatie of distributie of enige andere vorm van exploitatie door elk proces, zoals transformatie of wijziging, blijft alle verboden. We wijzen uitdrukkelijk aan de aansprakelijkheid voor gevolgschade die het gevolg is van het gebruik van of misbruiken van onze diensten

Beëindiging


VancePDF is in staat om eenzijdig en op enig moment het huidige contract in de volgende gevallen op te lossen. a) In het geval dat de gebruiker betrekking heeft op een van de verplichtingen en garanties die in deze Overeenkomst zijn vastgesteld. b) Als intellectuele eigendomsrechten of een ander third-party rechten worden geschonden. c) Als de gebruiker niet de tijdige betaling van vergoedingen voor de Software of de Services niet doet. d) Als we dit wettelijk moeten doen (bijvoorbeeld als het verstrekken van software aan een specifieke regio onwettig is) e) e) als we ervoor kiezen om de diensten of software, geheel of gedeeltelijk, (zoals als het onpraktisch wordt stopgezet Voor ons om service te bieden of onze website gecensureerd in een regio)

De resolutie van het contract heeft geen invloed op het vermogen van Vancepdf om de overeenkomstige schade en verliezen te claimen. Gebruikers worden gekwalificeerd om hun account te annuleren, op elk moment, van hun accountpagina of via het contactformulier dat online beschikbaar is

Claims