Οροι χρήσης

Οι τρέχουσες Όροι Χρήσης καθορίζει τους όρους νομικά δεσμευτική ανάμεσα σε εσάς (το «Χρήστη») και στους δικτυακούς τόπους, υπηρεσίες και εφαρμογές της VancePDF

Η χρήση της Υπηρεσίας μας

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να θεωρείται ως αποδοχή εκ μέρους σας των όρων και προϋποθέσεων ή όχι είστε εγγεγραμμένος σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Σε περίπτωση διαφωνίας με το σύνολο ή μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης, θα πρέπει να απέχουν από τη χρήση της υπηρεσίας.
Με τη βοήθεια της αποδοχής των υφιστάμενων Όρων Χρήσης, ο Χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανόνες παροχής υπηρεσιών:


● Να έχει διαβάσει και κατανοήσει αυτό που εξηγείται εδώ.
● Για να έχουν αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται εδώ.
● Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αποκλειστικά για σκοπούς επιτρέπεται από το νόμο και που δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα των α third-party .
● Για να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Θα απαγορεύεται να σπάσει κάθε όρο και προϋπόθεση για να μην παράγουν περιεχόμενο αφιερωμένο στη δημιουργία SPAM ή το οποίο θα μπορούσε να δώσει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχουν σε παράνομες δραστηριότητες.
● Για να μην συγκεντρώσει, λαβή, ή αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες για άλλους χρήστες ή third-parties χωρίς να τηρηθεί η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία των πληροφοριών

Λογαριασμοί

λογαριασμούς VancePDF δώσει την πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες και λειτουργίες που μπορεί να δημιουργήσει και να διατηρήσει από καιρό σε καιρό και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Μπορούμε να διατηρούν διαφορετικούς τύπους λογαριασμών για διαφορετικούς τύπους χρηστών. Οι διάφοροι τύποι λογαριασμών επιτρέπει στο χρήστη να εργαστεί σε διαφορετικές μέγεθος του αρχείου και τον αριθμό αρχείων περιορισμούς. τύπους χρηστών υπηρεσιών μας είναι οι εξής:


δεν έχετε εγγραφεί
Εγγεγραμμένος


VancePDF έχει το δικαίωμα να την ολική ή μερική στάση που παρέχει οποιαδήποτε από Υπηρεσίες της όποτε το κρίνει κατάλληλες και θα δώσει μόνο πριν από την κοινοποίηση στους Χρήστες Premium

Περιεχόμενο χρήστη

VancePDF δεν αναλύει το περιεχόμενο των φακέλων, ενώ την επεξεργασία τους. Ομοίως, μετά την επεξεργασία, μόνο οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στα αρχεία επεξεργασία και τη δική του σύνδεση λήψης της. Και τα δύο πρωτότυπα και επεξεργασία αρχείων θα διαγράφονται αυτόματα από τους διακομιστές μας μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα 2 ωρών. Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των δικών αρχεία του

VancePDF περιορίζεται στην πρόσβαση των χρηστών προσφορά για την δική επεξεργασμένα αρχεία της. Αυτά τα αρχεία μόνο θα παραμείνει αποθηκευμένο σε διακομιστές μας κατά τη διάρκεια του χρόνου ότι η σύνδεση λήψης είναι διαθέσιμο

Χωρίς εγγύηση

Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η υπηρεσία παρέχεται χωρίς κανενός είδους εγγύηση. VancePDF δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας? ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο χρόνο ή τόπο, αδιάκοπη ή ασφαλή? ότι τυχόν ελαττώματα ή λάθη θα διορθώνονται? ή ότι η υπηρεσία είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Οποιοδήποτε περιεχόμενο κατεβάσει ή αλλιώς να αποκτηθεί με τη χρήση της υπηρεσίας από το διαδίκτυο με δική σας ευθύνη και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τέτοιες λήψη ή τη χρήση της υπηρεσίας.
VancePDF δεν εγγυάται ούτε εγκρίνει, εγγύηση, ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που διαφημίζοντ��ι ή προσφέρονται από τρίτους μέσω της υπηρεσίας VancePDF ή οποιοδήποτε υπερσύνδεσμο ιστοσελίδα ή υπηρεσία, και VancePDF δεν θα είναι ένα κόμμα για να παρακολουθεί κάθε συναλλαγή ανάμεσα σε εσάς και third-party παρόχους

Τον περιορισμό της ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να VancePDF ή οι υπάλληλοί της είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική, παρεπόμενη ή ζημιές, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό ζημιών για τη χρήση, δεδομένων ή άλλων άυλων απωλειών, που προκύπτουν από ή σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας συμφωνίας.Σε καμία περίπτωση δεν θα VancePDF είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή ζημία που προκύπτει από το hacking, αλλοίωση ή άλλες μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τη χρήση της υπηρεσίας ή του λογαριασμού σας ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν

Άδεια περιορισμένης χρήσης

VancePDF είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων για την διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει τις λειτουργίες που προσφέρονται σε απευθείας σύνδεση και, ειδικότερα, το δικαίωμα για ολική ή μερική αναπαραγωγή, με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή? η μετάφραση, προσαρμογή, διαρρύθμιση, ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του προγράμματος και την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων των πράξεων αυτών? η κατανομή σε οποιαδήποτε από τις μορφές που εισάγονται από το νόμο? το δικαίωμα να δημοσιεύσει σε όλα τα είδη των μέσων μαζικής ενημέρωσης: αναλογικό και ψηφιακό, online και offline? και το δικαίωμα χρήσης του προγράμματος. άδεια του προγράμματος χρήσης για τους χρήστες δεν αναφέρεται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Υπηρεσίας, οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί το λογισμικό υπηρεσίας. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να: κάνουν αντίγραφα του προγράμματος, μεταφράζει τον πηγαίο κώδικα του, να μετατρέψει, ή να διανείμει χωρίς την ακριβή έγκριση της VancePDF. Η παράβαση των υποχρεώσεων αυτών για τους χρήστες μπορεί να οδηγήσει, κατά την κρίση της VancePDF, οι σχετικές απαιτήσεις καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας, την αναστολή της Υπηρεσίας, ή την καταγγελία της σύμβασης

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, σχέδια, κείμενα, εικόνες, βάσεις δεδομένων, κώδικες, καθώς και κάθε άλλο υλικό που ανήκουν σε VancePDF ή τρίτων μερών που έχουν εξουσιοδοτήσει τη χρήση τους. Σε έναν γενικό τρόπο, η χρησιμοποίηση τους με εμπορικούς σκοπούς, δημόσια επικοινωνία ή διανομή τους, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε διαδικασία, όπως ο μετασχηματισμός ή η τροποποίηση, όλοι εξακολουθεί να απαγορεύεται. Εμείς αποποιούμαστε τις υποχρεώσεις για αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την κατάχρηση των υπηρεσιών μας

Λήξη

VancePDF θα είναι σε θέση να μονομερώς και, σε κάθε σημείο, την επίλυση της τρέχουσας σύμβασης, στις ακόλουθες περιπτώσεις. α) Σε περίπτωση που ο Χρήστης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις και τις εγγυήσεις που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία. β) Εάν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων third-party Τα δικαιώματα παραβιάζονται. γ) Εάν ο χρήστης αποτύχει να κάνει την έγκαιρη πληρωμή των τελών για το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες. δ) Αν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξει από το νόμο (για παράδειγμα, εάν παρέχει το λογισμικό σε μια συγκεκριμένη περιοχή καθίσταται παράνομη) ε) Αν επιλέξουμε να διακόψει τις Υπηρεσίες ή Λογισμικό, εν όλω ή εν μέρει, (όπως και αν γίνεται ανέφικτη για μας να παρέχουν υπηρεσία ή στην ιστοσελίδα μας γίνεται λογοκρισία σε μια περιοχή)


Το ψήφισμα της Σύμβασης δεν θα επηρεάσει την ικανότητα της VancePDF να διεκδικήσει τις αντίστοιχες ζημιές και απώλειες. Οι χρήστες θα είναι τα προσόντα για να ακυρώσετε το λογαριασμό τους, σε οποιοδήποτε σημείο, από τη σελίδα του λογαριασμού τους ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο

Αξιώσεις

Στην περίπτωση των αιτήσεων και καταγγελιών που προκύπτουν από την τρέχουσα σύμβαση ή να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, ο χρήστης θα είναι σε θέση να την επαφή VancePDF μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας